سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه تخصصی کلام(امام صادق(ع)) 
محقق واحد پاسخ به سؤالات عقیدتی 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه 
محقق 
1380/01/01 
1383/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مواسسه امام شناسی و نشر آثار الحجه 
محقق 
 
 
همکاری با پروژه بزرگ تأویل الایات 
همکاری 
مجتمع آموزش عالی فقه  
مسئول واحد پاسخ به سؤالات عقیدتی 
1386/08/01 
ادامه دارد 
علمی اجرائی 
همکاری 
مجتمع آموزش عالی فقه (حجتیه) 
عضو شورای سردبیری نشریه زمزم معارف 
1387/01/01 
ادامه دارد 
علمی اجرائی 
همکاری 
پژوهشکده فلسفه و کلام دفتر تبلیغات 
محقق 
1386/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
واحد همایش ها و نشست های علمی جامعه المصطفی العالمیه 
محقق 
 
 
تهیه مقاله برای همایش های علمی  
همکاری 
انجمن علمی پژوهشی کلام اسلامی مجتمع آموزش عالی فقه  
عضو هیئت رئیسه 
 
 
همکاری علمی