حقیقت وحی
46 بازدید
محل نشر: پژوهه ، ش11، ویژه نامه افغانستان و مجموعه مقالات همایش وحی شناسی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حقیقت وحی برای انسانهای عادی قابل درک نیست. فقط انبیاء الهی حقیقت آن را می تواند بشناسد.