عروج اندیشه( پاسخ به پرسشهای دینی)
51 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پاسخ روشمند به پرسشهای دینی، دغدغه های فکری جوانان را برطرف می سازد. در این کتاب پاسخ به 30 شبهه و پرسش جدید داده شده است که این پاسخ ها در نوع خود از اتقان علمی و استدلال جدید برخوردار می باشد.