پایان بر آغاز( مهدویت از نگاه دانشمندان غیر مسلمان)
52 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب در سه فصل تدوین شده است. فصل اول: اهمیت مسئله مهدویت و ظهور مهدی(عج) از نگاه اندیشمندان غیر مسلمان؛ فصل دوم: انتظار و منتظران از نگاه اندیشمندان غیرمسلمان؛ فصل سوم: حکومت واحد جهانی از نگاه اندیشمندان غیر مسلمان.