سیمای مهدی(عج) در قرآن
52 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب بخش های مختلف مباحث مربوط به امام زمان(عج) که در آیات قرآن بیان شده و روایات آن آیات را تأویل نموده است مورد بررسی قرار گرفته است که در حدود 313 آیه در این کتاب از منابع مختلف تفسیری پژوهش شده است.