فلسفه انتظار
53 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب مباحث مختلف انتظار در 6 فصل مورد بحث قرار گرفته است. انواع انتظار، انتظار پویا، وظایف منتظران، وظایف علماء در دوران غیبت و... بحث شده است.